Youtube


  Tai Freedom

  HD
  5:24
  автор | дата 25.03.2019
  • 15627
  • 428
  • 21
  Проголосовало пользователей: 449
  1) လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA လႄႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ပဵၼ်ၽၢႆႇ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း 2) လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တီႉမတ်ႉ ပူႇႁဵင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းမူႉ လႄႈ သွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 26.02.2019
  ပေႃးဝႃႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ယဝ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.02.2019
  ပီႈၼွင်ႉလီႇသူး ဢဝ်တင်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈထုင်း တူင်ႉတၵ်ႉ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.03.2019
  သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ယၢမ်ႈ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်လူလၢႆၼိူဝ် ပေႃ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.03.2019
  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ယူ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 23.02.2019
  ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၽူ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 30.01.2019
  1) သထေးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  SSPP/SSA ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင် (Rocket) ယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.01.2019
  ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈ ၸုမ်းၶူင်ႈပဝ်သၢႆသိုၵ်း ၊ ၸုမ်းတႆးထႅမ်တႆး လႄႈ ၸုမ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.02.2018
  Tai Freedom News 13.02.2018 ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ပၢင်ဢူ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 26.03.2019
  1) SSPP/SSA ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA 2 ဢွင်ႈတီႈ 2) သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉမတ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 14.03.2019
  1) တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူတ်းယႃပၼ်ႁွႆးၸဵပ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.02.2019
  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၼႃႇၵ NSCN-K လူၺ်ႈသဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇ.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.03.2019
  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈၸိုင်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.12.2018
  ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သိမ်းလႆႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸို...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.03.2019
  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း 1146 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 19.03.2019
  ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.01.2019
  ၽဵင်းၵႂၢမ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇဝႆႉ တၢင်းႁၢင်ႈလီ လွႆတႆးလႅင်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 14.02.2019
  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.03.2019
  1) မိူဝ်ႈၼႆႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း ဝ 2) ၸုမ်းတႆးၽွ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.03.2019
  ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.03.2019
  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.03.2019
  1) ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ် ငိုၼ်း လႄႈ ၽၵ်းၵပ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 14.03.2019
  လွင်ႈရူဝ်ႁိၼ်ၵျႃႇ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ လုမ်းတႅပ်းတတ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.01.2019
  1) ပူႇၵၢင်ႉလႄႈ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇ SSPP/SSA တီႉမတ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.03.2019
  1) ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီႊ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.03.2019
  ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၶၢႆႉပၼ် ႁုၼ်ႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.01.2019
  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် CEC ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး သဵင...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи