Youtube


  50 wichtige Verben mit Präposition 50 важни глагола с предлог 1 част

  HD
  12:59
  автор | дата 06.11.2018
  • 2014
  • 81
  • 1
  Проголосовало пользователей: 82
  50 wichtige Verben mit Präposition/ 50 важни глагола с предлог 1 част
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.04.2018
  50 Ausdrücke für Deutsch lernen/50 израза за учене на немски.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 21.10.2017
  7. GEHEN Teil 2 Изрази с по-важните немски глаголи. Gehen - изрази с глагола GEHEN (2част)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 24.12.2017
  За възвратните местоимения в немския език, обяснение, примери, превод.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 23.01.2018
  50 ИЗРАЗА на немски за лична информация/50 Ausdrücke auf deutsch für Persönliche Informationen.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.01.2018
  100 немски глагола в трите си форми Präsens, Präteritum, Perfekt.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.08.2018
  36. Suchen - Аusdrücke mit den wichtigsten deutschen Verben/Изрази с най-важните немски глаголи.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.06.2018
  25 nüzliche Ausdrücke auf Deutsch/25 полезни израза на немски.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 30.12.2017
  100 немски глагола с трите форми: за Präsens, Präteritum , Perfekt -1част.
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  Глаголът lassen в немския език се използва както като основен глагол със смисъла на "оставям", така и като спома...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.08.2018
  37.Stehen - Аusdrücke mit den wichtigsten deutschen Verben/Изрази с най-важните немски глаголи.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 14.10.2018
  Изрази с предлозите außer и außerhalb.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.11.2018
  Streitkultur-Krach in der WG Niveau B2.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.12.2018
  Изрази с предлога hinter (на немски и български език)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.10.2017
  Поредица видеа, в която се представят изрази с по-важните немски глаголи. Първите две видеа ще бъдат разглед...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 24.06.2018
  35 Reflexive Verben Teil 2 /35 възвратни глагола 2 част.
  • СКАЧАТЬ
  Думите в немския език се делят на такива, които при употребата си в изречения претърпяват промяна (flektierbare...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.11.2018
  Диалози 19 - B2.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.12.2017
  За личните местоимения на немски, с примери и превод в различните падежи.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 30.11.2017
  За глаголите с делими представки примери в Präsens и Perfekt с превод.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.09.2017
  100 най-важни прилагателни имена в немския език с примери на употреба,превод и аудио. Всички прилагателни...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.11.2017
  11. Wollen - Ausdrücke mit den wichtigsten deutschen Verben/Изрази с най-важните немски глаголи. Останалите части може да намерите...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.12.2018
  Изрази с предлога AUF (на немски език на на български)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 03.06.2018
  20 Reflexive Verben/20 възвратни глагола.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.11.2018
  50 wichtige Verben mit Präposition - 2.част.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 23.10.2017
  9 част от поредицата изрази с най-важните немски глаголи SEHEN - гледам, виждам.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.01.2019
  Изрази с предлога DURCH.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.10.2017
  8 част от Изрази с най-важните немски глаголи SEIN.
  • СКАЧАТЬ
  В това видео се прави преглед на 6 предлога на немски език, които винаги се употребяват с Akkusativ, независимо...
  • СКАЧАТЬ
  Всяко изречение на немски език има строго и логично наредени съставни части, като всяко добре си знае място...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  В този видео-урок се разграничават основните глаголи, с които не бива да се използва "zu" + Infinitiv в края на изре...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.12.2018
  Изрази с предлога gegen (на немски и български език)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.11.2018
  Das Vorstellungsgespräch- Интервюза работа (изрази на немски и български език)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.09.2017
  6 част на "100 wichtigste Adjektive" с превод , аудио и примери на употреба. Всички прилагателни са качени в тази плейлист...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 03.12.2017
  Образуване на страдателен залог в сегашно време на немски. Примери с превод и обяснения.
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи